Evcil hayvanlarınızın sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm siparişlerinizde ÜCRETSİZ KARGO fırsatı!

Ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu kapsamda kişisel veri işlenmesi hakkında aydınlatma metni

İşbu Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi ve Bu Kapsamda Kişisel Veri İşlenmesi Hakkında Gizlilik Bildirimi, Royal Canin Turkey Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret Limited Şirketi (“Royal Canin”) tarafından yürütülen bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, Royal Canin ürünlerinin tanıtımına ve gerçekleştirilen kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi verilmesine ilişkin olarak ticari elektronik ileti gönderilmesi ve bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili tarafınıza bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Tarafınıza Ticari Elektronik İleti Gönderilmesi

Onay vermeniz durumunda Royal Canin’in bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, siz müşterilerimize sunulan ürün ve hizmetlerin temini ve geliştirilmesi, bu ürün ve hizmetlerin beğenilerinize ve ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirilerek size özel kampanya ve promosyonlardan yararlanmanız amacıyla Royal Canin tarafından sizlere bilgi verilmesine ilişkin olarak tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul etmiş bulunacaksınız.

Vermiş olduğunuz bu onay kendi takdirinizde olup; ilerleyen dönemlerde yine kendi takdirinizde olmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman talebiniz tarihi itibariyle Royal Canin’den elektronik ticari ileti almayı reddedebilirsiniz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerdeki seçenekler vasıtasıyla söz konusu iletilerin iletişim kanallarınızın bazıları veya tümü üzerinden iletiminin durdurulmasını seçebilir, internet sitemiz üzerindeki ‘Hesabım’ bölümünden ‘Bilgilerim’ kısmındaki ilgili seçeneği tıklayarak da onayınızı geri alabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Royal Canin tarafından tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz durumunda, belirtmiş olduğunuz isim, soy isim ve tarafınız ile iletişime geçilmesi ile ilgili olarak tercih etmiş olduğunuz iletişim yöntemine bağlı olarak telefon numaranız, iletişim adresiniz ve/veya elektronik posta adresiniz (birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) Royal Canin tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, Royal Canin tarafından yürütülen bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri kapsamında, Royal Canin ürünleri, kampanya ve promosyonları hakkında bilgi verilmesine ilişkin olarak tarafınıza ticari elektronik ileti yollanabilmesi amacıyla işlenecektir[1].

Kişisel verileriniz www.shop.royalcanin.com adresli internet sitemiz üzerinde vermiş olduğunuz bilgiler kanalıyla otomatik yolla toplanmaktadır.

Kişisel Verileriniz ayrıca ticari elektronik iletilerin tarafınıza gönderilebilmesi için Royal Canin’in ticari elektronik ileti gönderilmesi ile ilgili olarak o dönemde destek hizmet aldığı mobil medya şirketi, ajans veya pazarlama şirketi ile gerekli olduğu ölçüde paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerinizin bu kapsamda Royal Canin tarafından işlenmesi ve bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili hizmet alınan iş ortakları ile paylaşımı KVKK’nın 5. fıkrasının 1. maddesi uyarınca ilgili kişinin açık rızası hukuki sebebiyle yerine getirilmektedir. Ticari elektronik ileti yollanması izninizde olduğu gibi ve bu kapsamda Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin vereceğiniz açık rızanız da ihtiyari ve kendi takdirinizde olup, onay verdiğiniz durumda da ilerleyen dönemlerde kendi takdirinizde olmak üzere herhangi bir gerekçe göstermeksizin her zaman Royal Canin ile bağlantıya geçerek açık rızanızı geri alabilirsiniz. Bu kapsamda talepte bulunmanız üzerine talebiniz Royal Canin tarafından mümkün olan en kısa süre içerisinde yerine getirilecektir.

KVKK tahtında ilgili kişi[2]  olarak tarafınıza aşağıda sayılan haklar tanınmış olup, bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, talebinizin ıslak imzalı halini kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 127 Astoria Kuleleri A Blok Kat: 1 Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezine elden teslim edebilir ya contact.shop.tr@royalcanin.com adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, güvenli elektronik imzayla veya mobil imza ile imzalı şekilde, Royal Canin’e iletebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 1. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 2. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 3. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 1. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

Royal Canin ilgili ticari elektronik iletileri tarafınıza iletirken Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, ve bu kapsamda Kişisel Verilerinizi işlerken KVKK, ilgili ikincil mevzuat, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararları da dâhil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere o an yürürlükte olan ilgili tüm mevzuata uygun davranacaktır.

Konuyu saygıyla dikkatinize sunarız.

Royal Canin Turkey Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret Limited Şirketi

Cookie settings