Evcil hayvanlarınızın sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm siparişlerinizde ÜCRETSİZ KARGO fırsatı!

Gizlilik politikası bilgisi

Royal Canin Turkey Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret Limited Şirketi (“Royal Canin”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte[1] ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu kapsamda bu “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Gizlilik Bildirimi” (“Bildirim”) vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK tahtındaki haklarınız ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

www.shop.royalcanin.com adresli internet sitemiz üzerinden gerçekleştireceğiniz kayıt işlemi ve/veya ürün satın alma işlemleri kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

 1. Kimlik Bilgileri: Unvanınız, adınız ve soyadınız.
 2. İletişim Bilgileri: Adresiniz, telefon numaranız ve e-posta adresiniz.
 3. Mali Bilgiler: Vergi dairesi bilgileriniz, fatura detaylarınız, T.C. kimlik numaranız/ vergi kimlik numaranız
 4. Müşteri/Üye Bilgileri: Müşteri/üye bilgileriniz ve numaranız.
 5. Müşteri/Üye İşlem Bilgileri: Satın alınan ürünler, satış tutarı, işlem tarihi gibi işlem bilgileri.
 6. Ses Kaydı: Müşteri hizmetleri departmanımız, çağrı merkezimiz veya diğer başvuru yolları aracılığıyla yaptığınız görüşmeler kapsamında alınan ses kayıtları.
 7. Evcil Hayvan Bilgileri: İhtiyari olarak internet sitemize girdiğiniz, evcil hayvanınıza ilişkin cins ve yaş gibi bilgiler. (Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi

www.shop.royalcanin.com adresli internet sitemize kaydınız, üye girişiniz ve/veya internet sitemiz üzerinden gerçekleştireceğiniz ürün alım işlemleri, bu işlemler esnasında doldurulan formlar veya kullanılan sosyal ağ bağlantıları, bu internet sitesi üzerinden Royal Canin ile iletişime geçebilmeniz için doldurulan iletişim formları, kullanılan çerezler (cookie) kapsamında internet sitesi üzerinden paylaştığınız Kişisel Verileriniz, bu Bildirim’in 3. maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde Royal Canin birimleri tarafından otomatik yöntemlerle işlenecektir. Buna ek olarak, Royal Canin müşteri hizmetleri ile herhangi bir şekilde iletişime geçmeniz halinde (yazılı başvuru veya doğrudan departman ve/veya çağrı merkezi operatörü ile yapılan telefon görüşmeleri de dahil olmak üzere), bu iletişim kapsamında, iletişim yönteminize bağlı olarak sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ileteceğiniz Kişisel Verileriniz, Royal Canin’in birimleri tarafından, yapılan iletişimine göre otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle işlenecektir.

www.shop.royalcanin.com adresli Royal Canin internet sitesine kayıt olurken Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz ve Müşteri/Üye Bilgileriniz, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak Genel Şartlar ve altındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işlenecektir.

www.shop.royalcanin.com adresli Royal Canin internet sitesinde bir satın alma işlemi gerçekleştirirken Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz, Müşteri/Üye Bilgileriniz, Mali Bilgileriniz, Müşteri/Üye İşlem Bilgileriniz ve Evcil Hayvan Bilgileriniz (takdirinize bağlı olarak bu bilgiyi vermeniz halinde), bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak mesafeli satış sözleşmesinin yapılması ve mesafeli satış sözleşmesi kapsamındaki ürünün satılması ve teslim edilmesi, faturanın düzenlenmesi, satın alma bedelinin tahsil edilmesi, iade işleminin organize edilmesi gibi yükümlülüklerini yerine getirmek için Royal Canin tarafından işlenecektir. Adınız, soyadınız, adresiniz, Müşteri / Üye Bilgileriniz, Mali Bilgileriniz ve Müşteri / Üye İşlem Bilgileriniz ayrıca mali defterler ve kayıtların usulüne uygun şekilde tutulması, faturaların düzenlenmesi ve yapılan satış işlemine ilişkin olarak mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için veri sorumlusunun kanuni ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi hukuki sebebiyle işlenecektir.

Satın alma işleminin ödeme adımında, kredi kartı bilgileriniz, ödeme işleminizi gerçekleştirmek, onay almak, ödemeyi almak ve (gerektiğinde) iadeleri gerçekleştirmek için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak ve Royal Canin’in bir veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemesi kaydıyla meşru menfaati için gerekli olması sebebiyle, Türkiye’de bulunan ödeme hizmeti sağlayıcımız (PayU) tarafından işlenecektir ve saklanacaktır.

Royal Canin’in müşteri hizmetleri çağrı merkeziyle iletişim kurmanız durumunda, Ses Kaydınız da dahil olmak üzere çağrı merkezi operatörü, Webhelp ile paylaşacağınız Kişisel Verileriniz (ki bunlar çağrı merkezi ile iletişime geçme amacınıza göre değişebilecektir), talep ve şikayetlerinizin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yerine getirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Royal Canin’in meşru menfaati için gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak veri işleyenimiz olan çağrı merkezi hizmet sağlayıcısı aracılığıyla işlenecektir.

Ayrıca internet sitesi ziyaretçi bilgileri 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülükler doğrultusunda, Royal Canin tarafından kanuni ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli olması hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

Yukarıda belirtilenlere ek olarak Kişisel Verilerinizin işlenmesi gerekmesi halinde ilgili işleme süreçleri KVKK’nın 5. maddesinde de belirtilen aşağıda sayılı hukuki sebeplere dayanılarak işlenecektir:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Royal Canin, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin ikincil düzenlemeler başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 1. Üyelik işlemlerini yürütmek
 2. Ticari / sözleşmesel ilişki gereği olan işlem ve faaliyetleri yürütmek
 3. Ticari / sözleşmesel ilişki kapsamında doğan hukuki yükümlülükleri yerine getirmek
 4. Hizmet ve ürünlerimize ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 5. Mevzuat kapsamında yükümlü olduğumuz bilgilendirmeleri yapmak
 6. Ticari / sözleşmesel ilişkinin yürütülmesi için iletişim kurmak
 7. Siparişlerin tedarik ve muhtemel iade sürecinin yürütülmesi
 8. Siparişlerle ilgili olarak müşterilerle iletişime geçilmesi
 9. Sanal mağaza üzerinden siparişlerin temin edilmesi ve hizmetlerin yürütülmesi için gerekli organizasyonların yapılması
 10. Hizmet ve ürünlerin teslim edilmesi
 11. Müşteri hizmetleri
 12. Ticari /sözleşmesel ilişki kapsamında ödeme takibi yapmak, fatura kesmek gibi mali işlemleri yürütmek
 13. Elektronik veya fiziki ortamda ticari / sözleşmesel ilişkiye dayanan ve bunun neticesi olan tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek
 14. Royal Canin’in şirket faaliyetlerinin yürütülmesi için ilgili mevzuat kapsamında yasal yükümlülükleri yerine getirmek
 15. Resmi kurumlara gerekli yasal bildirimleri gerçekleştirmek
 16. Hizmet ve ürünler hakkında değerlendirme / geri bildirim / şikayet süreçlerini yönetmek
 17. Satış ve pazar araştırması ve analizi yapmak ve bu kapsamda ticari politikalar belirlemek
 18. Royal Canin ve hakim şirketi bünyesinde mali ve hukuki denetim gerçekleştirmek ve gerektiğinde hukuki iş ve süreçleri yerine getirmek
 1. Kişisel Verilerinizin Yurt İçi veya Yurt Dışı Aktarımı

Kimlik Bilgileriniz ve İletişim Bilgileriniz, sipariş ettiğiniz ürünlerin siparişte belirtilen adrese ulaştırılması, bu kapsamda sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için, müşterilerimizin/üyelerimizin veya satın alınan ürünlerin alıcılarının temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydıyla Royal Canin’in meşru menfaati için gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,  sipariş teslimatının yapılacağı esnada kargo ve/veya taşımacılık hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcı firma ile paylaşılacaktır.

Mevcut ve ileride üyemiz/müşterimiz olacak kişiler ile diğer üçüncü kişilerin www.shop.royalcanin.com  adresli web sitesi ile ilgili üyelik, ürün alımı veya [Royal Canin ürünlerine ilişkin olarak] herhangi bir şikayet, talep veya önerileri ile ilgili olarak bizimle bağlantıya geçebilmeleri için müşteri ilişkileri çağrı merkezi ile ilgili Royal Canin’in iş ortağı firmadan destek hizmet alınmaktadır. Kişisel Verileriniz, çağrı merkezi hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için ve gereken ölçüde, Türkiye’de bulunan ve veri işleyenimiz sıfatına sahip çağrı merkezi hizmeti aldığımız firma ile, müşterilerimiz, üyelerimiz ve çağrı merkezine ulaşan diğer üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmemesi kaydıyla Royal Canin’in meşru menfaati için gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak paylaşılabilecektir.

Satın alma işleminin ödeme adımında, kredi kartı bilgileriniz, ödeme işleminizi gerçekleştirmek, onay almak, ödemeyi almak ve (gerektiğinde) iadeleri gerçekleştirmek için bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak ve Royal Canin’in bir veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar verilmemesi kaydıyla meşru menfaati için gerekli olması sebebiyle, Türkiye’de bulunan ödeme hizmeti sağlayıcımız (PayU) tarafından işlenecektir ve saklanacaktır.

İnternet sitemiz üzerinden bir hesap oluşturduğunuzda ad, soyad, unvan, e-posta adresi, dil, ülke ve Müşteri/Üye Bilgileriniz, sunucuları İrlanda’da bulunan müşteri kimlik ve erişim yönetimi yazılımında (customer identity and access management software) ve sunucuları Birleşik Krallık’ta bulunan müşteri ilişkileri yönetimi yazılımında [açık rızanız kapsamında] saklanmaktadır. Satış işleminin tamamlanmasının ardından Müşteri/Üye İşlem Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz, kredi kartı numaranızın son dört hanesi ile son kullanma tarihi ve Mali Bilgileriniz de müşteri ilişkileri yönetimi yazılımında [açık rızanız kapsamında] saklanmaktadır.

Satın alma işlemiyle ilgili veya bundan doğan herhangi bir ihtilaf oluşması durumunda, Kişisel Verileriniz hukuk danışmanlarımız, mahkemeler, icra daireleri ve diğer yasal mercilerle bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması hukuki sebebiyle paylaşılabilecektir.

İnternet sitesi ziyaretçi bilgileriniz, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili tarihte bu konuda uygulanabilir olan sair mevzuat uyarınca gerekmesi durumunda Royal Canin’in kanuni ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle Bilgi Teknolojileri Kurumu veya ilgili kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Yukarıda sayılı haller dışında Kişisel Verilerinizin üçüncü bir kişiyle paylaşılması gerekmesi halinde, bu duruma ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüzü ilgili aktarıma özgü olarak ayrıca yerine getireceğiz.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel Verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu süre kadar veya bu şekilde bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca işleyeceğiz ve ilgili Kişisel Veriye bağlı bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresi boyunca muhafaza edeceğiz. Bu sürelerin dolması halinde Kişisel Verilerinizi re’sen veya talebiniz üzerine derhal[2] mevzuat tahtındaki kurallara uygun şekilde sileceğiz, yok edeceğiz veya anonimleştireceğiz. 

 1. KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme1,
 7. v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. Haklarınız Kapsamında Royal Canin’a Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, talebinizin ıslak imzalı halini kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 127 Astoria Kuleleri A Blok Kat: 1 Şişli İstanbul adresindeki şirket merkezine elden teslim edebilir ya da contact.shop.tr@royalcanin.com adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, güvenli elektronik imzayla veya mobil imza ile imzalı şekilde, Royal Canin’e iletebilirsiniz

İşbu Bildirim kapsamında düzenlenen veri işleme süreçlerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, değişiklikler en kısa süre içerisinde Bildirim’e yansıtılacak olup, metnin güncel halini her zaman internet sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

Royal Canin Turkey Evcil Hayvan Ürünleri Ticaret Limited Şirketi

[1] Kişisel verilerin işlenmesi KVKK kapsamında kişisel veriler üzerinde, toplama, kayıt, depolama, saklama, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, geri alınabilir kılma, sınıflandırma veya bunların kullanımının önlenmesi gibi kısmen veya tamamen otomatik yöntemlerle veya sürecin herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olması şartıyla otomatik olmayan yöntemlerle gerçekleştirilen herhangi bir işlem olarak tanımlanmıştır.

[2] Bu talebin yerine getirilebilmesi için Kişisel Verileri işlemenin hukuki amacının ortadan kalkmış olması, kanuni saklama sürelerinin dolmuş olması veya ilgili zamanaşımı sürelerinin geçmiş olması gerekmektedir. Bu süreler dolmadan silme talebiniz yerine getirilemeyecektir.

Cookie settings